Vården behöver god schemaläggning

Det skrivs ganska mycket om vården. Framför allt om bristen på sjuksköterskor och de långa väntetiderna. För att komma till rätta med det här så tas det in flera hyrläkare och sköterskor. De fyller ett hål som är ganska djupt. Andra satsar på bättre schemaläggning för att utnyttja de resurser de redan har. Tyvärr så skärs budgeten ner allt mer för varje år som går. Många är rädda för vad framtiden ska innebära för den svenska sjukvården. 

Nu är det ju inte bara inom vården som det dras ner. Skolor, kulturella organisationer och mycket annat ligger illa till ekonomiskt. Men även här så kan effektiv schemaläggning bidra till bättre resultat. Du kanske inte får mer pengar. Så det gäller att se närmare på vad du har och använda det på rätt sätt. 

Kontrollera mer för att gå framåt

Du kan tillämpa samma principer för ett företag som inom vården. De har kanske olika målsättningar, men sättet att jobba på är liknande. Alla vill utnyttja de resurser de har, och ändå nå fram dit de vill. En del för att tjäna pengar, andra för att ge medborgarna god vård. En av lösningarna innebär att ha kontroll över din verksamhet. Gör det lättare att ha kontroll med https://www.timetjek.com/elektronisk-personalliggare/

Det är viktigt att veta vem som är på plats och hur mycket de jobbar. Inom vissa yrken är det inte en fråga om att balansera budgeten. Istället är det pålagt av lagen att du ska ha en personalliggare där alla registreras. Staten har andra orsaker till varför de vill att du ska ha kontroll. Det är kopplat till de skatter och avgifter som du förväntas betala in. 

Men en verksamhet eller institution som är väl organiserad och där det finns en viss kontroll kan gå långt. Du kan bättre utnyttja din personal, utan att överarbeta eller slita ut dem. Vissa tider på dygnet kräver fler personer på plats, speciellt när det handlar om vården. Men andra dagar eller stunder är det mindre att göra. Planera veckans arbete och du kan få se underverk. Med smart schemaläggning får du mer uträttat. 

2109-7-2

Kampen mot svart arbetskraft

Som ett led i kampen mot svartjobb så är det nu ännu fler yrkesgrupper som måste ha en personalliggare. Antalet kontroller har ökat och det har lett till en viss förbättring. I alla fall de första två, tre månaderna efter en kontroll. Sedan brukar det gå neråt igen. Vissa företag känner sig utsatta, och det har egentligen ingenting att göra med deras rykte. Istället är det betalningsmetoderna som verkar ha ett inflytande på vad staten tycker och tänker. Expressen skriver om kopplingen mellan personalliggare och kontanter. 

Nu är ju inte personalliggare av den onde. De har sin plats och kan vara ett bra sätt att ha kontroll. Stämpelklockor och andra system har funnits länge. Nu för tiden sker det mesta elektroniskt, men rutinerna finns kvar. Det är bra att veta exakt när och hur mycket någon jobbat. För då underlättar du lönehanteringen, vilket ligger i allas intresse. Lönerna blir korrekta och kan betalas ut i tid. De avgifter och skatter som ska betalas registreras automatiskt, i alla fall om du har ett bra system. 

En mer effektiv vård

Just vården har länge varit i fokus i debatten om personalhantering. För det är ju så viktigt att det alltid finns folk på plats. Folk som är sjuka vill inte sitta och vänta i flera timmar. De anhöriga mår också bättre när de bemöts vänligt och inte känner att de stör för att sköterskorna är så stressade. Det är klart att det inte alltid går att ha en perfekt avdelning. Personalen har mycket att göra och det ligger i arbetets natur att du påverkas psykiskt på ett eller annat sätt. Bättre metoder för schemaläggning inom vården. 

Just därför är schemaläggningen så viktig. Så långt det är möjligt ska sjuksköterskorna få välja sina egna timmar, i alla fall när det handlar om skiftarbete. Det tar lite mer tid, men kan löna sig i längden. Eller så ska det i alla fall vara tillåtet att byta med varandra, så att du kan planera ditt liv lite bättre. 

Jobba inom vården

Med bra schemaläggning så blir det roligare att gå till jobbet. När du har ett schema som fungerar är det enklare att undvika situationer av stress och brist på personal. Det är klart att det inte alltid beror på schemat, men så långt det är möjligt ska du lägga allting till rätta. Personalen är viktig inom vilken verksamhet som helst. Du kommer inte långt utan duktiga medarbetare. 

Men inom vården är det helt klart ännu viktigare att ge de anställda en god arbetsmiljö. Du vill att de stannar kvar och ger sitt allra bästa de timmar de är på jobbet. Ett bra schema trollar inte fram extra personal, men kan i alla fall hjälpa de som finns där. 

Vissa företag undviker klienterna

Kontakten mellan företaget och klienterna är stommen för att du ska lyckas. Inte så att du måste smöra kunderna, i alla fall inte direkt. Vad som läggs fokus på nu för tiden är att ge dem vad de behöver. Att kommunicera med kunderna så att du förstår vad de är ute efter. Sedan är det upp till dig att tillgodose det behovet. Samtidigt är det viktigt att ha de rätta verktygen för att kunna ta hand om kunderna.

Det finns en direkt koppling mellan hur dina kunder upplever företaget och dess framgångar. En ganska logisk ekvation med tanke på att hela samhället bygger på köp och sälj av produkter eller tjänster. Idag finns det flera teknologiska hjälpmedel, som kan vara en del av processen. Men du måste lära dig hantera dem, vilket är en fortlöpande process. 

Du måste inte göra allting själv

En annan utveckling som är intressant är konceptet outsourcing. Det innebär att du lägger ut vissa uppgifter eller hela avdelningar på ett utomstående företag. Ibland kan de bistå dig i tider av nöd, andra gånger är de en permanent del av din verksamhet. Ett annat alternativ är att gå kurser och anlita konsulter för att uppgradera kunskapen på firman. För bra information bör du ta en prat med https://konsultbolag1.se/

Kunskap tynger inte sägs det, och i affärsvärlden är det mer än sant. Här kan du bygga på det du lär dig och sprida kunskapen till andra delar av företaget. Vissa saker, som kravhantering, kan tillämpas inom flera olika områden. Så ju mer du kan om det desto bättre. Sedan finns det specialiseringar inom en del fält. Innan du bestämmer dig för vad företaget behöver kan det vara bra att ta en prat med experterna. De kan rekommendera vilka kurser som är lämpligast just nu. Ett gott bemötande hos https://konsultbolag1.se/kontakt

Hur du kan gå framåt

Det är roligt att gå framåt, inte bara ur en ekonomisk synvinkel. När du tillåter dina medarbetare att utvecklas, att utnyttja sina fallenheter och expertis, så kommer de också att ge mer till företaget. Du kan hjälpa både dem och verksamheten att gå vidare genom att skicka dem på kurser eller ännu längre utbildningar. Det är inte ovanligt att investera i en viss medarbetare eller avdelning. De kan plugga på deltid medan de fortsätter att jobba. På det sättet får du en mer avrundad personal med större kunskaper och erfarenhet. 

Det allra vanligaste är nog dock att personalen går på lite kortare kurser eller seminarier. De flesta har inte råd att ge dem ledigt så mycket, men samtidigt så vill du ju att de ska utvecklas. Varje år så kommer det nya saker som du måste lära dig, och en del är så pass viktiga att det kräver lite mer studerande. Men allting måste inte ta sådan tid från de dagliga uppgifterna. Intressant information i Göteborgsposten om digitala kurser och möten. 

Med dagens teknologi kan du gå på kurs från ditt eget kontor. Det innebär att företaget slipper betala hotell och resor. Du behöver inte heller vara borta så länge från jobbet. Allt detta gör det enklare för en firma att låta fler medarbetare gå kurser. Det enda som kostar är ju själva kursen, resten sköts online. 

Nya metoder för att träffas

Redan innan det blev kris i världen så hade den digitala utvecklingen starkt påverkat folks sätt att jobba eller gå kurser. Bland annat de som var oroliga för miljön har hoppat på den här utvecklingen. De slipper flyga till fjärran länder och kan istället träffa sina klienter på skärmen i konferensrummet. Inga utsläpp eller omdiskuterade bränslekällor, utan bara rena affärer. Det har lett till att många redan jobbade hemifrån. Kanske inte alla dagar i veckan, men i alla fall ett par stycken. De slapp kanske övertid och kunde istället gå hem till familjen. Jobba färdigt när barnen hade somnat. 

Det finns också de som gömmer sig när det hettar till. Inte alla företag vill ha kontakt med klienterna. De stänger av telefonerna och kopplar ur internet. I alla fall verkar det så. Men på det stora hela så har alla dessa möjligheter varit till godo. Det har lett till nya chanser för folk som kanske annars inte skulle ha något arbete över huvud taget. 

Bra kontakt med både klienter och anställda

Du ska inte tro att du klarar dig själv. Ett företag har behov av kunderna, som i sin tur behöver de produkter eller tjänster som de blir erbjudna. Men ett företag måste även ha anställda, bra och kompetenta sådana. Medan medarbetarna behöver ett jobb så de kan betala sina räkningar. Med andra ord så är alla beroende av varandra. 

Detta borde vara en påminnelse om att behandla alla väl. Att ha bra kontakt med dina klienter, men även att ge de anställda vad de behöver för att trivas. En kurs kan vara nyckeln till att alla går framåt. Det kan ge personalen extra kunskap som gör att de kan jobba mer effektivt. Vilket ju gynnar både dem och företaget. Kunderna blir nöjda när allting fungerar och det blir rätt redan från början. 

Med andra ord så är det här behovet något att bygga på. Ett sätt för alla att gå framåt, att må bra och kunna fortsätta med sina uppgifter. Försumma inte detaljerna, men slösa inte heller med dina resurser. En väl uttänkt kurs eller seminarium kan göra stor skillnad, i många år framöver. Undvik inte dina klienter utan samarbeta med dem. 

Förnya ditt påskpynt med moderna alternativ

Påsken är den största högtiden inom den kristna kyrkan. I Sverige har vi firat påsk sedan en lång tid tillbaka. I nutid är det dock inte kyrkan som står i fokus under den här högtiden. Vi har istället utvecklat våra egna traditioner. Traditioner som tenderar att förändras för varje generation som passerar.

Påskkärringar är ett exempel på en modern tradition som ändå har många år på nacken. De första påskkärringarna började nämligen dyka upp i de västra delarna av Sverige på 1800-talet. Samtidigt började vi att dekorera våra hem med ljusa färger. Folket började inse att fint pynt till påsken gör den riktigt speciell.

Det moderna firandet 

Den gamla påskinredningen innefattade riktiga påskägg, björkris och fjädrar. Idag är vi mer medvetna om hur våra högtider påverkar naturen och djuren. Vi vill därför köpa pynt som är skonsamt både mot miljön och mot djuren.

 • Det finns fortfarande påskfirare som köper riktiga ägg. Det är i regel en bättre idé att köpa konstgjorda ägg. På så sätt låter vi inte våra traditioner skada djuren. Många kycklingar lever nämligen under dåliga förhållanden. Det är av den anledningen inte rimligt att köpa riktiga ägg. Lägg därtill att många av dessa ägg inte ens konsumeras. En del påskfirare köper endast äggen som dekoration.
 • Du kan istället köpa konstgjorda ägg som endast är till för dekorationer. Det finns Något för alla smaker med Bloomsburys påskägg. Ett annat alternativ är att köpa veganägg. Dessa ägg kan du måla och äta. Det är en extra bra idé att köpa veganägg om du har barn. På så sätt kan barnen få lära sig hur man firar en hållbar påsk. En del barn kommer inte ens känna skillnad på smaken.
 • Fjädrar är ett annat problemområde. Fjädrarna som vi köper kommer i regel från andra länder. I många av dessa länder rycker man fjädrarna från fåglarna på ett inhumant sätt. Lägg därtill att fjädrar vanligtvis är väldigt billiga att köpa, vilket är ytterligare ett argument för att de kommer från fåglar som lever under bristfälliga förhållanden.
 • Det är ett bättre alternativ att köpa konstgjorda påskfjädrar. Du kan då sova med vetskapen om att inga djur har farit illa till följd av ditt högtidsfirande.
 • Du bör inte heller ta kvistar och björkris från träd. Om du behöver saker från naturen bör du endast ta kvistar som redan ligger på marken. Tilläggas bör att det inte är särskilt svårt att hitta kvistar och dylikt som redan ligger på marken. 

Kommunernas ansvar

SvT skriver om när det är dags för nytt påskpynt. Många kommuner har börjat ta mer ansvar vad gäller det moderna firandet. De har i likhet med många privatpersoner insett att det finns ett värde av att fira på ett hållbart sätt. 

De har bland annat bytt ut björkriset mot tyllbitar. Faktum är att det går att efterlikna björkris på många olika sett. Du kan exempelvis använda dig av gamla saker som du redan har i hemmet. Det går alldeles utmärkt att färga långa pappbitar i olika färger. Dina gäster kommer i många fall inte ens se skillnaden. 

Kommunerna har även konsulterat olika föreningar i landet gällande gamla djurpälsar. De har exempelvis hittat lantbrukare som har ett stort överskott av gammal ull. På så sätt har man lyckats införskaffa pynt som tidigare har dragits från djuren.

Slutligen har vissa kommuner även planterat blommor och växter som passar med påskens färger. De har valt ut specifika platser som man tidigare dekorerade med köpta produkter. Alla dessa exempel visar på hur man med små medel kan skapa en hållbar högtid. Som privatperson kan man låta sig inspireras av detta. Det är ofta de små åtgärderna som leder till en bättre värld för både människor och djur. 

När man blandar moderna med gamla traditioner

Påskägg viktigt för alla åldrar. Detta var rubriken på en artikel i en av de stora kvällstidningarna. De rapporterade om en familj vars barn tog vissa påsktraditioner på största allvar. Barnen i familjen ville nämligen leta påskägg trots att de hade blivit tonåringar. De ville att mamman i familjen skulle fortsätta med att gömma ägg, på samma sätt som när de var barn. 

Att gömma godisägg är en lång svensk tradition. Barnen får sedan under högtidshelgen leta efter äggen. Ofta gömmer man äggen i huset eller på gården. Detta är en tradition som är både rolig och viktig att föra över till de yngre generationerna.

Tyvärr tenderar mycket av firandet under högtidshelgen ske per automatik. Vi lägger mindre och mindre kraft på dekorationer och dylikt. Att låta barnen gå på äggjakt är därför en viktig del i att upprätthålla traditionerna. Det är en tradition som inte kräver så mycket av föräldrarna. Att låta barnen vara påskkärringar kräver exempelvis mer tid och energi.

Äggen som barnen letar efter är ofta gjorda av pappmaterial. Det finns därför ingen problematik kring frågor som berör djurhållning och dylikt. Det enda problemet är väl egentligen att barnen får tillgång till ett helt ägg fullt med godis. 

Hjälp att hitta lediga jobb från oväntat håll

Att jobba är ett måste, i alla fall för de allra flesta. Det är så samhället fungerar, och alla har räkningar som måste betalas. Samtidigt så vill du inte bara gå till jobbet för att tjäna pengar. Om möjligt så vill nog flertalet också trivas på arbetsplatsen. Helst med både uppgifterna och arbetskamraterna. Men det är inte alltid så lätt att ens hitta en anställning. Därför kan det löna sig att prova på lite olika metoder för att finna ett bra jobb.

Vad du söker kan bero på din utbildning. Du har större chans att få jobb om du har de rätta kvalifikationerna. Speciellt om du kan något som inte är så vanligt, kanske genom en specialisering. Även erfarenhet spelar en stor roll när arbetsgivarna ser på kandidaternas cv. För ibland så kan dina tidigare anställningar eller uppgifter vara viktigare än högre utbildning. Men ofta så är det en kombination av de två, samt vilket intryck du ger. 

Lär dig söka jobb

Det kan kännas lite konstigt, men du måste sälja dig själv. Inte ljuga eller överdriva, men framhäva dina starka sidor. När du svarar på ett utannonserat arbetstillfälle kan du lyckas bättre om du läser på om företaget innan du skickar in din ansökan. Visa dem varför de gör rätt i att välja dig, hur du kan bidra till att företaget går framåt. Genom att ge dem specifika punkter kan det mycket väl hända att du blir kallad för ytterligare intervjuer. Leta efter något nytt på https://jobzone.se/lediga-jobb/

En bemanningsbyrå är ett annat bra sätt att hitta jobb. Ibland är de också specialiserade och har mest jobb inom en viss sektor. Denna kanal har också visat sig vara bra för de som vill jobba lite extra, eller som vill ha vissa arbetstider. För du väljer vilka jobb som passar dig bäst. Om du vill jobba heltid under en viss tid kan du göra det. När sedan uppdraget är över kan du göra något annat. Eller så kan du bara ta kvällsjobb om det fungerar bäst för dig. https://jobzone.se/ kan vara till stor hjälp. 

Hur du hittar personal

Arbetsmarknaden är dock inte bara till för de som söker jobb. Många verksamheter lägger ner stora pengar på rekrytering, just för att det är en så viktig del av företagets funktion. Om du inte har rätt personal så kommer du inte långt. Dels behöver du folk med utbildning och kvalifikationer. Samtidigt måste de passa in i gruppen och kunna samarbeta med alla andra. 

Så det är inte så konstigt att hela processen med anställning får prioritet. Det ligger i företagets intresse att få någon som trivs med jobbet. För då kommer de att stanna kvar, och du kan verkligen satsa på dem. Kanske en kurs eller två, större ansvar och så vidare. Vissa yrken är inte så populära, eller inte alltid så väl kända. Då kan det vara lättare att hitta bra personal genom att öppna portarna och berätta om vad arbetet innebär. Till och med båtar kan hjälpa dig hitta lediga jobb

Kostnaden för rekrytering

Ingenting är gratis här i livet. Vilket ju är grunden för att det här med rekrytering och bemanning existerar. För lite högre poster kan det löna sig att betala en expert för att hitta den rätta personen. Head-hunting som det också kallas är en konst som kräver ganska mycket skicklighet. För om du ska få det bästa valet måste du ha något att erbjuda dem. Såvida ditt företag inte är den allra mest attraktiva arbetsplatsen på marknaden. Men även då brukar de veta sitt värde. En del vill satsa mer på bemanning än kultur. 

Det brukar dock vara värt varje krona du lägger ner på att hitta fram till den rätta kandidaten. Ofta är det fråga om att vända en negativ trend. Att rädda ett företag eller administration från katastrof. Då är det bara att dra ner på något annat och gå framåt med projektet. Efter ett tag, när verksamheten återigen är stark, så kan du göra nya förändringar. 

En fördel med det här kan också vara att du får personer som är villiga att ge allt. De är själva sugna på att få en utmaning, eller något som passar deras expertis. Ofta ger de 100% av sig själva och gör allt de kan för att det ska fungera. För dem är det ett jobb, något de tycker är roligt. Men för din verksamhet kan det vara ett avgörande moment. 

Hjälp att hitta jobb

Så vare sig du letar efter ett jobb eller personal så finns det flera olika kanaler du kan gå. Allt fler går via bemanningsbyråerna. Bland annat för att de har en stor databas där allting samlas. Just nu kanske det inte finns ett jobb för dig, men de sparar dina uppgifter och kontaktar dig så fort något kommer upp. För verksamheter har de speciella paket där de tar hand om hela processen. Du slipper allt grundarbete och kan lägga din fokus på de avslutande anställningsintervjuerna. När de har kommit fram till några få, väl valda, alternativ. 

Så kallade Open Days kan ge dig en ny vinkel på din yrkesbana. Du kan se vilka möjligheter som finns inom andra sektorer. Speciellt viktigt är det för unga att se på olika alternativ, såvida de inte är övertygade om vad de vill syssla med. Ibland kan ett vikariat på olika arbetsplatser ge dig chansen att få in en fot. Visa vad du går för och resten brukar ordna sig. 

Tydligare regler kan leda till färre juridiska problem

Många anser att det finns tillräckligt med lagar och regler. Men tydligen så är det inte fallet eftersom det fortsätter att uppstå skandaler inom olika områden. Ibland är det svårt att upptäcka när någon gör fel eller utnyttjar sin ställning. Det kan ta år innan någon märker vad som försiggår. Vilket är en av orsakerna till att det kallas på tydligare regler. 

Att göra dem tydligare innebär inte att de blir fler. Kanske några stycken, men det ligger i lagens natur. Den utvecklas hela tiden och måste förfinas. När det uppstår ett prejudikat kan du inte bara fortsätta som vanligt. Framför allt gäller det att ha klara och tydliga regler så att ingen blir lidande. Tyvärr har det hänt att de allra mest ömtåliga i samhället är de som hamnar utanför lagens skydd. 

Hårt arbetande jurister

De flesta klarar sig inte utan juridisk hjälp. Det behöver inte vara stora saker, men lagen är så pass komplicerad att du inte vill ta några risker. En så vanlig företeelse som att köpa bostad kan bli en mardröm om du inte har rätt avtal. Därför kontaktar de flesta en jurist i god tid, bara för att undvika eventuella problem. Det samma gäller med testamenten, samboavtal eller annat som hör till det dagliga livet. 

Då är du glad att samarbeta med någon som trivs med jobbet som jurist. Ett yrke som allt fler söker sig till. För om du har en passion eller intresse för ditt jobb är det enklare att göra det väl. Du håller dig uppdaterad och bygger upp en erfarenhet som är oersättlig. En sådan jurist är guld värd. Du kan alltid hitta information on deras lediga tjänster som är till nytta. 

Något annat som är ganska vanligt är att specialisera sig. Läkare gör det, du går inte till en ortoped om du har allergier till exempel. Det är precis likadant med jurister, om än på ett annat sätt. En del har specialiserat sig på frågor som gäller familjen. Vårdnadstvister, skilsmässor, avtal och liknande. Andra sysslar mest med fastigheter, vilket verkligen är ett kapitel för sig. Se hur RiVe förträder i arbetsrätt. Detta är ett annat vanligt område som kräver en god jurist. 

Hur du undviker problem

Att sticka huvudet i sanden är ett sätt att undvika problem. Men förr eller senare så kommer de ikapp. Ett bättre sätt är genom att förhindra dem. Om det redan från början är klart vad som gäller så är det enklare att se när någon bryter mot lagen. Det gör det svårare att fuska, speciellt om straffet också är relativt högt. Tydliga regler kan leda till färre misstag. 

Som tur är så fungerar lagen ganska bra. Det är inte ofta som något allvarligt händer. De flesta läkare eller andra som har en ansvarsfull position utnyttjar den inte för sitt eget bästa. Du kan vanligtvis lita på att det hela flyter på som det ska. Men lagen är alltid ett extra skydd, framför allt för att hindra de som inte har så många skrupler från att göra som de vill. 

Jurister som skyddar de svaga

Många har valt att jobba hel-eller deltid med etiska frågor. Alternativt politiska eller miljöfrågor, allt efter vad du brinner för. Det är inte alltid något som lönar sig utan måste ske på en frivillig basis. Tack vare det hårda arbetet som samvetsgranna jurister lagt ner på sina frågor så har lagen ofta förbättrats. Det krävs någon som kan se det stora hela och som förstår vad dagens regelverk innebär för att det ska bli en förändring. 

En utsatt grupp i alla länder är barn. De har inte så stor chans att föra sin egen talan. Ännu värre är det för sjuka barn. Det har varit en stor diskussion om hur de ska få hjälp. Debatten har handlat om sjuka rent allmänt, inte bara om de unga. Vissa politiker anser att bidragen ska sänkas, för de har utnyttjats på fel sätt. Och det har hänt, inget tvivel om den saken. Andra menar att de nya lagarna gör det svårare för familjerna att leva ett fullgott liv. Ibland behöver du jurister för att få hjälp med utbildningar. Läs mer på här på RiVes utbildningshemsida.

Juridisk hjälp i kniviga fall

Som de ovan nämnda exemplen visar på är det inte alltid så lätt att hantera alla lagar. Om du har ett sjukt barn hemma så behöver du hjälp av staten. Det är inte fråga om fusk när en förälder känner behov av att jobba, i alla fall en del av dagen. Många anser att det är en mänsklig rättighet. Men du har varken råd, tid eller tillräckligt med kunskap för att uttrycka det här. Det är juristernas uppgift att föra de svagas talan. 

Det är klart att du inte alltid får rätt bara för att du kontaktar en jurist. Dels tar det ofta tid att få igenom vissa krav, och det kan vara svårt att vänta. Det är viktigt att inte ge upp utan fortsätta, i alla fall om det är fråga om något viktigt. Vård av sjuka barn, din anställning eller ersättning för en skada är vanliga saker som jurister hjälper till med. De har den utbildning och erfarenhet som krävs för att nå fram till en lösning. 

När reglerna är tydliga blir det färre problem. Samtidigt gäller det att kunna tyda och förstå lagarna. Jobbet som jurist blir aldrig tråkigt eller enformigt för det finns fortfarande så mycket att göra. 

Så får allt fler upp ögonen för utbildning i HLR

Du tror att det aldrig kommer att hända med dig eller din familj. Och bra många går genom livet utan att någon bland deras närstående får hjärtstopp. Men med tanke på att tusentals personer drabbas varje år så är ändå risken ganska stor. Sedan måste det ju inte vara någon du känner. Tänk om en man faller ihop på busshållplatsen. Vad gör du då? Vare sig du vet vem det är eller inte så är situationen minst sagt otrevlig.

Framför allt för mannen som kan dö om ingen runt omkring honom lärt sig HLR. Men även för de som står hjälplösa bredvid. Detta scenario är inte tänkt att göra någon illamående. Istället tjänar det till att få upp ögonen för verkligheten. Det är sant att många av oss inte har en familjemedlem som fått en hjärtattack eller liknande. Men de flesta känner någon eller har hört talas om någon i området som drabbats. Tyvärr är det något som sker varje dag, och det kan vara livsviktigt att veta vad man ska göra.

När hjärtat stannar till

Idag finns det hjärtstartare runt om i samhället. Det har faktiskt blivit vanligare än aldrig förr att se små skyltar som pekar mot deras plats. I sig självt så är detta ett steg i rätt riktning. Men det vore ännu bättre om alla visste hur de ska användas och vad de kan göra i tillägg. Hantera hjärtstartare korrekt med D-HLR och känn dig säker på att du vet hur du ska göra om någon råkar in i problem.

När du tar en utbildning i HLR så ingår det vanligtvis hur du använder en hjärtstartare. Du kan göra en hel del utan dem, men det är ganska tungt med hjärtmassage. Det står på hjärtstartaren hur den fungerar, men det är alltid bättre att kunna det utantill. När paniken sätter in så är det autopiloten som kommer igång. Då gäller det att ha det hela skrivet på hjärnbarken, så att du slipper tänka efter allt för mycket.

Många företag skickar idag sina anställda på en HLR-kurs. Det kan löna sig att låta någon av dem fortsätta och gå en instruktörsutbildning. Då kan de i sin tur lära upp de andra, ju fler som kan det desto bättre. Det är som sagt ganska tungt att manuellt hålla ett hjärta igång. Om flera stycken vet vad som bör göras kan de lösa av varandra. Akutgruppens referenser går att hitta om du går in på deras hemsida.

Hur du kan hjälper din nästa

Alla har hört solskenshistorier om någon som råkade komma förbi när en person fått hjärtstopp. De råkade också kunna HLR och räddade därmed livet på personen ifråga. Det finns faktiskt flera liknande erfarenheter, vilket värmer hjärtat något alldeles speciellt. Dessa personer försökte inte bli hjältar, men det var ändå resultatet.

När du läser något liknande är det dock läge att fråga dig själv vad du skulle ha gjort i en liknande situation. De flesta har inte en aning om hur de räddar liv eller gör HLR. Ingen ska känna sig illa till mods, istället är det en liten påminnelse om att det är dags att göra något radikalt. Så får allt fler upp ögonen för att utbilda i HLR. Läs mer i den här artikeln i Aftonbladet.

Speciellt viktigt i sammanhanget är att komma ihåg vem din nästa är. Det kan vara ditt eget barn, moster eller granne. Någon du älskar eller känner sedan flera år tillbaka. Men det kan lika gärna vara en fullkomligt främmande person på gatan. Egentligen spelar det ju ingen roll, ett liv är alltid värdefullt.

Lära för livet

Det är vad föräldrarna säger till sina barn. Plugga riktigt ordentligt så att du får ett bra liv. Ett jobb som du trivs med så att du har tillräckligt med pengar. Vad alla borde säga till sina barn, och sig själva, är att en HLR-kurs verkligen handlar om att lära för livet. I en del skolor har man satsat på att lära ungdomarna första hjälpen, med fokus på hjärträddning. Vartefter de växer kan de sedan gå andra kurser och fördjupa sig i ämnet.

Andra som insett värdet av dessa kurser önskar sig en i julklapp. Det kan vara en gåva till hela familjen, från hela familjen. Om alla lär sig i alla fall något om hur man räddar liv så har familjen kommit långt. Det sker många satsningar på att det ska finnas utbildningar i HLR. Läs mer på den här sidan i Ölandsbladet.

Naturligtvis så är detta inte något du gör istället för att ringa efter ambulansen. Men på allt för många orter tar det lång tid för utbildad personal att anlända. Ambulansen kanske kommer fram efter 20 minuter och då är det ofta för sent. Även om bara tar en fjärdedel av tiden så kan det ändå innebära att patienten dött eller får allvarliga biverkningar av hjärtstoppet.

Varför du bör lära dig HLR

Att det tar tid för ambulansen att komma fram är alltså en bra anledning till att satsa på en kurs i HLR. Din bostad behöver inte vara allt för långt borta. En helt vanlig vardag kan trafiken vara svår att navigera och även en ambulans bli försenad. Samtidigt så är det verkligen bråttom när någon får hjärtstopp.

Av de tusentals som varje år drabbas av detta problem är det bara några hundra som överlever. Det borde inte vara acceptabelt, speciellt inte när det är relativt lätt att lära sig hjälpa. När hjärtat stannar till så får inte kroppen syre. Hjärnan är extra känslig och du kan få svåra men av detta stopp i cirkulationen.

Det är ofta bäst med en kombination av hjärträddning och hjärtstartare. Sätt igång med kompressioner och inblåsning med en gång, medan någon annan går och hämtar hjärtstartaren. Att ringa efter ambulansen är första steget och de kan ofta vägleda de närvarande genom processen.

Dags för en kurs i HLR

Det tar inte många timmar att lära sig grunderna i HRL. Vissa kurser hålls på en halv dag, och sedan har du en god grund för att rädda liv. Men nöj dig inte med att bara lära dig grunderna, även om det alltid är bra med denna kunskap. Gå vidare och lär känna symptomen på stroke. Lär dig första hjälpen för de allra vanligaste olyckshändelserna.

För de som jobbar med barn bör kurserna vara anpassade därefter. Det samma gäller naturligtvis föräldrar som vill lära sig lite extra. Barn har en så pass liten kropp att du inte kan göra allting på exakt samma sätt som för en vuxen. Därför är vissa kurser inriktade på barn, där du får öva på dockor i naturlig storlek.

När det värsta händer

Det är klart att ingen vill se olyckor eller personer som lider. Många gör allt de kan för att undvika att bli sjuka. De motionerar och äter sunt, håller koll på både hjärta och kolesterol. Men ibland så räcker inte det. Helt friska och unga personer kan drabbas av hjärtstopp, till och med barn fast det inte alls är så vanligt. Då är du glad att du tog dig tid att gå en liten kurs, den där fredagsförmiddagen i februari. För när det vill till så vet du hur du ska kunna rädda liv.

Så vet du om mögelsaneringen hjälpte

Det är inte roligt att få mögel i huset. Ibland märker du det inte med en gång. Först när familjen blir sjuka eller det börjar lukta lite konstigt. Då kan det redan ha fått ett rejält fotfäste. Du ska inte försöka ta bort möglet själv, för det kan spridas som en löpeld. Sporerna är så små och luftburna. Istället så lönar det sig att kontakta en specialiserad firma och låta dem sköta det hela. Du kommer inte att ångra dig, för ren inneluft är bland det viktigaste som finns.

Luften i en byggnad ska inte bara vara fri från mögel eller andra angrepp. Du behöver syre för att fungera. Samtidigt så ska den gamla, unkna luften forslas bort så du inte andas in den på nytt. Allt detta gör att ventilationen är något att satsa på. Till och med gamla hus som inte har det allra senaste kan uppgraderas och göras riktigt bra. För om luften är frisk och sund kommer de människor som vistas i huset må bättre. Det är en ekvation som du inte kan förändra. 

Hjälp att få frisk luft

Det finns mycket du kan göra för att luften ska vara sund. Första steget är alltså att se till att ventilationen fungerar. Du kan be om en värdering av luften och se var det kan krävas en förändring. Sedan är det inte så svårt att sätta upp ventiler eller ändra luftflödet. När det är ett visst självdrag så cirkulerar den ordentligt. Ut med den gamla och in med den friska, syreladdade luften. 

Vissa delar av huset har en tendens att dra till sig fukt. Kallvindar och källare är bra exempel, men du bör alltid kontrollera inne i garderoberna också. Återigen så rekommenderas det att låta experterna ta sig en titt. De har instrument som direkt kan se var det är lite vått. Om du har problem i ett visst rum kan du förhindra att det blir värre eller utvecklas till mögel. Kolla in Avfuktningsteknik.se om du vill veta mer. 

Ren luft för alla 

Skulle det värsta hända och mögel bildas så finns det alltså hopp. Till och med gamla hus som är helt täckta av mögel har sanerats och ställts i ordning. Det tar en del ansträngning men är helt möjligt. Och inte tar det allt för mycket tid om du upptäcker det i tid. Tyvärr så kan det leda till ganska svåra sjukdomar, så du ska ta det på allvar. Speciellt om barn vistas i lokalerna eller huset, för de är särskilt känsliga. Om de ofta har luftrörsinfektioner av olika slag bör du ta dig en extra titt. Mögelsaneringar gör huset som nytt igen. 

Ibland märker du ingenting, och då är det ännu farligare. Därför är regelbundna kontroller ganska viktiga. Nu för tiden så är husen ganska täta. Det håller dem varma och energibesparande, vilket har sina fördelar. Men det har också skapat ett samhälle där inneluften är mindre bra än för bara några årtionden sedan. Till och med de gamla torparna hade bättre miljö än dagens rikaste personer, för jordgolven skapade ett självdrag som var helt fantastiskt. Det är klart att utvecklingen har förbättrat mycket i hemmen. Men det har också gjort det nödvändigt att själv tänka lite extra på ventileringen. 

Alla byggnader kan drabbas

Det är nog inte någon som bor i ett torp med stampat jordgolv. I alla fall inte här i landet. Men bra många bor eller arbetar i byggnader som är ganska gamla. De byggdes på den tiden då husen inte värmdes upp på samma sätt som idag. Därför så fungerar inte ventilationen lika bra som den gjorde då huset var nytt. Lokaltidningarna Mitt i Stockholm rapporterar i en artikel om när kommunhuset behövde mögelsaneras.

Men vanligtvis så är dagens problem alltså att husen är allt för täta. Det är inte så lätt att hitta balansen. Du vill inte betala skjortan för uppvärmning bara för att fönster och dörrar inte sluter tätt. Samtidigt så vill du ha en fräsch luft för alla att andas. I vissa skolor blir eleverna så trötta fram emot eftermiddagen. Det är ofta på grund av att luften inte är tillräckligt syreladdad eller frisk. Genom att öppna fönstren och vädra ut lite kan du förbättra situationen. Men det bästa är att skapa en god inomhusmiljö som fungerar på en daglig basis. 

Hur en mögelsaneringen går till

Riktigt små angrepp kanske du kan klara av själv. Men då ska de verkligen inte ha spritt sig eller funnits allt för länge. Eftersom mögel är så pass farligt och det är lätt att det kommer tillbaka så brukar det vara bäst att anlita hjälp för en sanering. Det tar inte lång tid, men resultatet blir bättre och långt verkande. 

För dels så måste det mögel du kan se med bara ögat tas bort. Det är inte bara att torka av det, för mögel har rötter. Om du inte får med dig allt så är saneringen helt i onödan. Samtidigt kan det vara farligt om du inte vet exakt hur du ska hantera dessa sporer. För de kan explodera och sprida sig överallt om de känner sig hotade. Med andra ord gäller det att sköta saneringen väl. 

Dels tar de bort det mögel du kan se, och får med sig alla delar av det. Vissa material kan behöva bytas ut, om möglet har gått ner djupt. Sedan behandlar de ytorna så att möglet inte kommer tillbaka. Men när allting är klart gäller det att kontrollera noga samt förhindra att det hela upprepas. Barometern skriver här om hur besökare är tveksamma till om mögelsaneringen hjälpte. 

Stoppa möglet i god tid

När allting är rent och du är säker på att allt mögel är borta gäller det att vidta vissa åtgärder. Det fanns en anledning till att rummet eller huset blev angripet. Fukt och kyla kan ställa till med stora problem. En avfuktare kan vara bra att ha, men då måste huset först vara rent. Den suger åt sig fukten så att säga. Varje dag kan du tömma ur vattnet och ofta är det först då som folk verkligen förstår hur mycket fukt de haft i rummet. 

Ventilationen ska ses över också, du kan behöva byta ut vissa delar eller förbättra cirkulationen i vissa hus. För nu när det är varmare året om så har hela klimatet förändrats, och det påverkar även luften i byggnaderna. Materialen får aldrig riktigt en chans att torka ur, för även vintern är varm och fuktig. Det kan leda till stora problem om du inte är uppmärksam. Det som fungerade för 20 år sedan kan behöva ses över idag. 

Kampen mot fukt fortsätter

Alla som är ansvariga för eller äger en byggnad vet hur viktigt det är med underhåll. Du måste hela tiden ligga steget före och kontrollera alla delar regelbundet. Taket och fasaden bör underhållas, speciellt viktigt om du inte vill att fukt ska ta sig in i huset. Det räcker med en liten spricka för att det ska bli helt fel. Och alla vet hur dyrt det kan bli om du inte tar hand om ditt hus och fixar det i tid. Allra viktigast är ändå att en sund innemiljö hjälper din familj att hålla sig friska. Så fortsätt kämpa mot fukt och mögel. Och kontakta experterna så fort du har misstankar om att något inte är riktigt bra. 

Ge företaget ett lyft med ergonomiska möbler

Ibland är det inte så mycket som krävs för att ge företaget ett lyft. Ett nytt kontorslandskap med bra möbler kan göra stor skillnad. Allt fler väljer att komma bort från traditionella, individuella kontorsrum och satsar istället på öppna landskap. Men med den skillnaden att det också ska finnas områden där det ska vara tyst eller stänga dörren om dig för ett telefonsamtal. Det har nämligen visat sig att samarbetet blir så mycket bättre om medarbetarna ser varandra lite mer. 

Samtidigt så är det viktigt att slå ett slag för företagshälsan. Folk som sitter hela dagen och jobbar har en tendens att bli slitna. Vissa åkommor eller smärtor kan förebyggas genom att använda ergonomiska möbler. Det ger kroppen en bättre ställning, för egentligen är det ganska onaturligt att sitta vid ett skrivbord flera timmar i sträck. Antalet sjukskrivningar kan därmed hållas på ett minimum, och det leder till större trivsel för alla de anställda. 

Hur du skapar en god arbetsmiljö

Innan du börjar riva ut alla skrivbord och byta ut telefonjacken är det alltid bra att kontakta en specialist. Dels så finns det psykologiska faktorer att ta med i beräkningen. Trivsel är inte något som du kan tvinga fram, och det allra viktigaste är naturligtvis de personer du jobbar med. Men det har visat sig att inredningen och den allmänna miljön är viktig, och att det gör stor skillnad om du lägger ner lite extra omsorg på den. Ergonomiska kontorsmöbler är viktiga för din hälsa. 

De rätta färgerna på väggar och möbler, ljuddämpande plattor i taket, sköna soffgrupper för samtal och samarbete, skrivbord som går att sänka eller höja beroende på om du vill sitta eller stå och jobba. Listan på små och stora detaljer som gör skillnad kan bli ganska lång. Men helt klart så är det något att tänka lite närmare över. Det kostar lite att renovera och möblera om. Men det du tjänar på ökad trivsel och effektivitet måste också tas med i kalkylen. Med rätt kontorsinredning fungerar kontoret bättre. 

Möbler i alla prisklasser

Det låter ganska dyrt att möblera om på ett kontor. För det handlar vanligtvis inte om ett par skrivbord utan hela avdelningar. Även hemma bör du tänka på vilka möbler du väljer för ditt privata kontor. Idag när många jobbar hemifrån är det viktigt att sitta korrekt även där. Se till att behandla dig själv väl, ta vara på din kropp. Det måste inte alls vara så dyrt, för nu för tiden hittar du bra möbler och lösningar i olika butiker. Enligt Expressen så satsar IKEA på ergonomiska alternativ. 

Vad som är allra viktigast är eftertanken. För större företag så anlitar de vanligtvis en inredningsexpert. Gärna då någon som har samma filosofi som de försöker åstadkomma. Det är inte alla som fungerar som Google, de ligger i en klass för sig. Du kan dock lära dig mycket från dem. De är ett mycket framgångsrikt företag som absolut inte satsar på traditionella kontorslandskap. Tvärtom lägger de stor vikt på att vara okonventionella. Och det fungerar för dem. 

De flesta är inte som Google men lärdomen är att tänka lite utanför ramarna. Att inte köra sig fast i det som funnits så länge bara för att du inte kan tänka dig något annat. Många kontor har hittat en gyllene medelväg. De satsar på en mer avslappnad atmosfär med sköna möbler och fler gruppområden. Det har visat sig föra medarbetarna närmare varandra och leder till ett bättre samarbete. Ny kontorsinredning lyfter företaget. 

Investera i ditt företag

Varje företag har en specialitet, och flera viktiga resurser. En av de viktigaste delarna av en verksamhet är personalen. Du kan kalla dem den allra största resursen. Som sådan så bör du värna om den. Ta hand om dina medarbetare och se till att de har det bra. Dels ligger det i ditt eget intresse, för du vill ju att de ska vara så produktiva som möjligt. Men framför allt så handlar det om att de ska ha det bra. 

Så ergonomiska möbler är något som alla bör lägga vikt vid. Det ger dina anställda chansen att sitta väl medan de arbetar flera timmar i sträck. Naturligtvis har de också ett ansvar att röra på sig, att ta pauser och sträcka ut alla musklerna. Men du kommer långt bara genom att byta ut bord och stolar. Det är inte alla som kan förvandla hela kontoret och göra om det till en modern arbetsplats. Resurserna kanske inte räcker till eller så finns det helt enkelt inte plats. Men en ny stol kan du alltid skaffa, och bara det kan göra stor skillnad.

Ge företaget ett lyft

Det läggs idag allt större vikt vid trivsel och samarbete. All statistik pekar på att folk som trivs på jobbet gör ett bättre dagsverke. När de känner sig uppskattade så är de mer produktiva. Och när de har bra möbler så håller de sig friskare. Det är egentligen ganska självklart att ju bättre du behandlar dig själv eller dina medarbetare desto bättre är det. 

För att ge företaget ett lyft så kan du göra olika saker. Ett nytt kontorslandskap är ett bra alternativ. Ergonomiska möbler borde vara normen för alla kontor eller verksamheter. En kickoff innan de långa vinterdagarna tar över kan ge en skjuts i rätt riktning. Förmåner, speciellt de som lägger fokus på häls, brukar vara välkomna. Med små medel kan du göra stor skillnad, vilket alla tjänar på. 

Viktigt att skolorna hålls rena

Det sägs att renlighet är en dygd. Att det är en viktig sak som alla borde tänka på. Samtidigt så är det inte så många som tycker det är så roligt att städa. En dålig kombination som det går att hitta en lösning på. Du låter helt enkelt någon annan ta hand om det hela. Allt detta är inget dåligt skämt utan ett sätt att leva som blir allt vanligare. Nu för tiden har städning som yrke blivit viktigare än någonsin förr.

I många år så har det varit normalt att ha någon som städar på kontoret. Eller speciell personal som tar hand om renhållet på skolorna. Här är det extra viktigt eftersom barn är mer känsliga mot smuts och sjukdomar. Men egentligen så är det något som borde intressera alla. Renlighet är inte bara en dygd utan ett sätt att må bättre på. Du slår ett slag för hälsan genom att hålla skolor, arbetsplatser och hemmen rena.

En riktigt bra städfirma

Vissa firmor är specialiserade så till vida att de mest sysslar med byggstädning, flyttstädning eller något annat liknande. Andra föredrar att ta sig an lite av varje. För när du städar varje dag så kan det vara skönt med variation. En dag städar du hemma hos någon, nästa dag är det dags för ett kontor. Vissa firmor låter sina arbetare ha fasta kunder, så att du lär känna den som städar. Det är bra att se alla bolag och jämföra deras tjänster.   

Det finns till exempel ofta paketlösningar. De brukar vara lite billigare och med en fast lista på saker som är inkluderade. Andra tar betalt per kvadratmeter, eller så kommer de och gör en provstädning. Med vissa städföretag får du själv stå för produkter och utrustning. De talar om vad de förväntar att se när de kommer. Så jämför gärna vad de olika företagen har att erbjuda och fatta sedan ditt beslut. Något du aldrig ska kompromissa är dock kvaliteten. Nöj dig inte med mindre än Örebros bästa.

Satsa på barnen

Många kommuner sliter med en mycket begränsad budget. De vill så mycket, som att bygga ut barnomsorgen och bidra till kulturella evenemang. Men det är inte så lätt att klara av allting och ibland måste de kompromissa. Något som aldrig bör komma sist är dock renhållningen av gator och offentliga byggnader. Skolorna måste städas ordentligt.

Förutom att det är bra för hälsan så trivs både barn och vuxna bättre när det är rent. Om du vill att barnen ska plugga mer så gäller det att ha en väl städad skola. Det har också visat sig att vandalismen minskar i rena förhållanden. När trappuppgångarna och hela området hålls efter så brukar folk känna mer stolthet över att bo där och även vandalerna föredrar att skriva sin graffiti någon annanstans.

En religiös fråga

På engelska så säger ordspråket att renlighet hör samman med gudsfruktan. I de flesta religioner så finns det någon form av tvagning, vare sig den är bokstavlig eller andlig. Att hålla sig ren och fri från synd är grundläggande för många religiösa personer. Buddhisterna i Örebro får en ny pagod. De tror inte på arvsynden men däremot på renlighet av olika slag. Och alla vet hur viktigt det är för muslimerna att tvätta olika kroppsdelar innan de går in för att be.

Men för de flesta så har inte religion något med städning att göra. Det är helt enkelt en helt normal del av livet. Genom att hålla ordning och städa ditt hem så är det faktiskt lättare att klara av vardagen. Alla kan hjälpa till, även små barn. En del säger att om du är stor nog för att ta fram en leksak så är du stor nog att lägga den tillbaka på sin plats. Därefter går själva städningen som en dans.

Hjälp med att städa hemma

Även de som tycker om att städa kan behöva hjälp, i alla fall någon gång ibland. När du blir äldre så brukar kraften försvinna i takt med att de grå håren förökar sig. Att då ha en person som kommer hem och städar igenom hela huset en gång i veckan kan vara helt fantastiskt. Om du inte behöver hjälp så ofta kan du boka in varannan vecka eller kanske en gång i månaden.

Andra väljer att ta hand om den regelbundna städningen själva men kallar in proffsen till jul och vårstädning. Eller så bokar de in fönsterputsning vid behov. För en städfirma är inte bara bra på det de gör, de har även alla redskap som behövs för att nå både uppe och nere. De vet hur man får rent överallt och drar sig inte för att gå in i hörnen.

Naturligtvis beror allt på vad du har för avtal. Prata igenom saken med din städfirma och kom överens om vad du önskar. De kan ge dig ett bra pris och även göra klar vad du måste göra. Vanligtvis så vill de att allting extra är bortplockat så de bara kan komma in och göra sitt jobb.

Renare liv för alla åldrar

Det är verkligen viktigt med renhållet i skolorna. Ibland är det inte så lätt för många skolor är gamla och slitna. Föräldrarna kan bidra genom att lära barnen respekt för omgivningarna. Och samtidigt sätta ett gott exempel själva. När alla samarbetar så blir hela samhället en renare och mer trivsam plats. Alla åldrar mår bättre av att uppehålla sig i en ren miljö.

Kommunikation grunden för effektiv tidrapportering

Kommunikation kan betraktas vara ett problem eller en lösning. I privatlivet tenderar vi att skjuta upp viktiga saker som kräver kommunikation. I arbetslivet är det dock inte alltid lika enkelt. Tidsrapportering och kommunikation är två viktiga delar i de allra flesta företagen.

Vart ligger din kärnkompetens? I arbetslivet vill vi i regel kunna fokusera på det vi är bra på. Redovisning är exempel på en syssla som vi gärna vill att någon annan sköter. Tidrapporteringen kan också vara ett problem, såvida vi inte har ett bra system som hanterar vår rapportering. Du kan läsa och få Mer information om nordsys. De tillhandahåller en solid tjänst för schemaläggning.

Måste jag registrera mina arbetstider?

Många företag har idag en decentraliserad organisationskultur. Detta innebär inte allt för sällan att alla ansvarar för sin egen tid. Man tillämpar med andra ord frihet under ansvar. Inom många branscher måste dock de anställda föra ett protokoll av deras arbetstid. Det är exempelvis Viktigt med specifik tidrapportering för byggbranschen.

 • Byggbranschen har haft sina problem med användning av svart arbetskraft. Hur hör detta ihop med tidrapportering? En korrekt tidrapportering hjälper myndigheterna att kontrollera arbetarna på arbetsplatsen. De kan exempelvis kolla vilka tider de har arbetet och hur mycket de har arbetat.
 • Byggföretag är ofta i behov av ett enkelt och effektivt system för tidrapportering. Detta går hand i hand med den lagstadgade personalligaren. Det är en bestämmelse som hjälper myndigheterna.
 • De ökade kraven för rapportering hos byggföretag ökar deras administrationsarbete. De måste säkerställa att alla medarbetare följer ett specifikt tidsschema. De måste även se till att samtliga medarbetare på egen hand loggar ut från systemet när de har avslutat arbetsdagen.
 • Detta kräver också fler rutiner. Någon på företaget måste säkerställa att hela personalen sköter sina tider. Ifall detta inte genomförts på ett korrekt sätt kan företaget få betala böter. Enkla misstag kan således i det långa loppet leda till stora böter.
 • Stora brister på en byggarbetsplats kan leda till böter på upp till 25 000 kronor. De mest vanliga bötesbeloppen ligger dock på 2500 kronor.
 • Dessa bötesbelopp vittnar om att det finns pengar att spara på att investera i ett tidrapporteringssystem. Eventuella böter kan i värsta fall vara större än hela kostnaden för att införa ett adekvat system. 

Fördelar med att hålla koll på dina tider

Det är inte alla som trivs med tidrapportering. Det upplevs ibland som bökigt och något som skapar merarbete. Frågan är dock vad som är hönan och ägget. Ibland kan ett komplext system göra så att du inte kan registrera dina tider på ett korrekt sätt. Samma system kan också vara föremål för ständiga uppdateringar som gör att du aldrig riktigt lär dig hur det fungerar.

Men det måste väl finnas några klara fördelar med ett bra tidsrapporteringssystem?

 • Som arbetsgivare kan du spendera mindre tid på lönerapportering. Du har redan antalet arbetade timmar framför dig, och du kan således skapa lönerna på ett smidigt sätt. Du kan även se om någon med fast lön ständigt arbetar mindre timmar. I vilket fall har många företag timanställda som får betalt därefter.
 • Det skapar även en ansvarsfull företagskultur. Du kanske exempelvis skyddat en arbetskamrat som varit iväg några timmar från arbetsplatsen. Detta är dock att betrakta som ett problem inom bland annat byggbranschen. Personer som finns, respektive inte finns på arbetsplatsen, måste vara registrerade för detta i systemet.

I längden kan alltså dessa mindre förseelser blir dyra.

 • Som arbetsgivare och som anställd underlättar du också dina egna arbetsuppgifter. Låt oss säga att du är timanställd. I slutet av månaden ska du skicka in dina tider. Du är dock osäker på hur många timmar du har arbetat. Detta skapar flera dilemman. Du vill exempelvis inte riskera att få påbackning med tanke på att du försöker få ut mer lön. Du vill inte heller få betalt för mindre timmar än du har arbetat.
 • Som arbetsgivare tar du i sin tur bort den eviga ansvarsfrågan. Du vill kunna lita på att dina anställda är ärliga. Samtidigt har du kanske lite tvivel mot någon av de anställda. Detta är en jobbig situation som ibland kräver drastiska metoder.  

Kommunikation och tidsåtgång för enskilda arbeten

Kommunikation är nyckeln till en effektiv tidrapportering och arbetsorder. Har du adekvat tidsunderlag för samtliga personer på företaget kan du också estimera arbetskapaciteten. Du kan exempelvis se hur mycket tid ni spenderar på ett visst projekt. Du kan därför föra en rak kommunikation med dina anställda om saker som behöver förbättras. Det kan även handla om att medarbetarna presterar mer än de borde. I detta fallet förtjänar de anställda att få beröm eller belöning.

 • Många gånger har vi inte möjligheten till att föra en dialog mellan fyra ögon. Vi måste då förlita oss på att kunna kommunicera effektivt via våra datorer. För att kunna göra detta bör du se till så att alla dina affärssystem fungerar väl. När ni planerar ett projekt kan ni behöva utvärdera hur mycket tid ni kan avsätta. Detta kräver givetvis att du vet hur mycket tid du har disponibelt, vilket är något du kan se med ett tidrapporteringssystem.
 • Det kan också handla om att du kommunicerar med dina kollegor via telefon. Detta är vanligt i många branscher där man arbetar på olika platser, exempelvis i byggbranschen. Du får då förlita dig på att dina affärssystem även fungerar i din telefon. Det finns många bra affärssystem som ger dig möjligheten till att även använda deras applikationer i din telefon.
 • Hur kan du göra för att spara tid innan du börjar att kommunicera? När du vill förmedla något viktigt bör du samla på dig all viktig information som du kan tänkas behöva. Ifall du ska skicka ett mejl kan du formulera texten så att alla i företaget kan läsa det. Du kan även bifoga uppgifter som stödjer det du vill säga. Det kan exempelvis handla om din tidrapport, som kan stödja hur mycket tid du kan avsätta för att lösa ett eventuellt problem.

Måste alla anpassa sig till digitaliseringen?  

Du som läser det här kanske frågar dig om fördelarna med att digitalisera stora delar av arbetsverktygen. Som vi tidigare har nämnt handlar det bland annat om ökade krav från staten. De vill som sagt kunna kontrollera hur vissa branscher sköter sin tidrapportering relaterat till deras anställda. 

Ur ett annat perspektiv ska digitaliseringen kunna underlätta din vardag. Samtidigt är det förståeligt att vissa saker upplevs som krångliga. I längden finns det dock mycket forskning som stödjer att vi kan dra nytta av digitala verktyg. Dessa verktyg finns till för att din arbetsdag ska bli enklare. Många utvecklare av affärssystem och tidrapporteringssystem gör sitt yttersta för att underlätta för användaren. Detta gör man bland annat genom applikationer till olika telefonmärken och olika datormärken.